FYLLINGSTERAPI / ROTFYLLING

Dersom det er et hull i en tann må den ødelagte (kariøse) delen av tannen fjernes og  erstattes  med et tannfarget fyllingsmateriale. Ved hjelp av forskjellige farger sørger vi for at fyllingen blir mest mulig lik den opprinnelige tannfargen.

Tannen har fem flater. Prisen på fyllingen er avhengig av størrelse og antall flater på fyllingen.

Rotfylling blir hos oss utført under mikroskop for best mulig resultat.

Et hull som står ubehandlet over lang kan bli så stort at bakterier kommer inn til nerven i tannen. Dette fører til at nerven blir betent og dør. Nerven må da renses ut og erstattes med for eksempel guttaperka. Dette kan kreve flere besøk på klinikken. Ofte kan tannen restaureres med et fyllingsmateriale, men i noen tilfeller er skaden på tannen så stor at den må bygges opp med en krone.

Back to blog