UNDERSØKELSE

Grundig undersøkelse

Hvis du er ny hos oss vil du få undersøkt tenner, tannkjøtt og munnslimhinner ekstra nøye. Vi tar vanlige små røntgenbilder og ved behov et oversiktsbilde (OPG) som viser hele kjeveområdet (alle tenner, kjeveledd, bihuler mm).

Ut ifra denne undersøkelsen vil vi gi deg informasjon om tannstatusen din, framtidsutsikter og eventuelt nødvendig behandling. Vi setter opp et skriftlig kostnadsoverslag, gjerne med alternativer. Du bestemmer selv hva du ønsker av behandling etter økonomi, ønsker og prioriteringer.

 Helseskjema

Ved første besøk er det viktig at du fyller ut et helseskjema. Dette er en orientering om sykdommer og medisinbruk som vi tar hensyn til i tannbehandlingen. Det er viktig at vi gjøres oppmerksom på endringer i helsestatus ved senere besøk. Alle opplysninger du gir tannlegen eller andre ved klinikken, behandles med absolutt taushetsplikt.

Jevnlige undersøkelser

Vi avtaler når vi skal sende ut innkallelse til ny kontroll. Ved den årlige rutinekontrollen blir det normalt tatt en ny undersøkelse, røntgenbilder og gjort en grundig rens. Det vanlige er innkalling en gang årlig. Noen trenger rens for eksempel hver 6 måned for å forebygge tannkjøttbetennelse eller andre problemer.

Vi tilpasser oss ditt behov!

Vi er vant til  pasienter med helt ulike ønsker og behov. Noen trenger bare en sjekk og en puss i året, andre er redde og trenger ekstra omsorg.

Back to blog