Hege Bjørkeng

TANNLEGE

Når du møter Hege, møter du godt humør og et vennlig smil. Siden 2002, da hun var ferdig med tannlegeutdannelsen i Tübingen i Tyskland, har Hege jobbet som tannlege. Gjennom hele sin tannlegekarriere har Hege lagt vekt på å informere pasientene godt, være skånsom og lytte til behov og ønsker. Hege har også omfattende erfaring med behandling av pasienter med tannlegeskrekk. 

Hege behandler alt fra optimalisering av smilet til rotfyllinger og kirurgi. For å sikre at pasientene alltid tilbys behandling basert på de nyeste metodene, har Hege kontinuerlig jobbet for å tilegne seg ny kunnskap og siden 2014 prioritert å være en del av veilederteamet på Tannlegehøyskolen. En dag i uken veileder hun studentene i praktisk tannlegearbeid på avdeling for endodonti (rotfyllinger).